Foto: Roman Dębecki / Auto Świat

Muzeum Pojazdów Zabytkowych na Litwie

Muzeum Pojazdów Zabytkowych na Litwie – rzadkość. Pojazd SMZ z silnikiem od motocykla. Takie pojazdy przydzielano inwalidom, kupić ich nie było można. Nie występowały poza ZSRR. Produkcja w latach 1970-97

Muzeum motoryzacji na Litwie (slajd 1 z 29)

Reklamy
Koniec bloku reklamowego