Foto: Roman Dębecki / Auto Świat

Muzeum Pojazdów Zabytkowych na Litwie

Muzeum Pojazdów Zabytkowych na Litwie – GAZ 21 z 1962 r. (Wołga)

Muzeum motoryzacji na Litwie (slajd 1 z 29)

Reklamy
Koniec bloku reklamowego