Foto: Roman Dębecki / Auto Świat

Muzeum Pojazdów Zabytkowych na Litwie

Muzeum Pojazdów Zabytkowych na Litwie – Oldsmobile F-29 z 1929 r.

Muzeum motoryzacji na Litwie (slajd 1 z 29)

Reklamy
Koniec bloku reklamowego